Beställningskanalen My Grano

Webbtjänst för beställning, hantering, redigering och distribution av marknadsföringsmaterial som anpassas efter företagets behov.

Läs mer om tjänsten

Lätt och enkel materialhantering

Beställningskanalen My Grano är en webbaserad tjänst som erbjuder ett lätt och enkelt sätt att hantera, redigera, personifiera och beställa företagets egna material och produkter från ett ställe. Tjänsten tas i bruk och anpassas efter respektive företags image och processer. Tjänsten är perfekt för såväl stora som små organisationer och antalet användare har inte begränsats.

Fördelar

Varumärkeshantering

Publicera produkter enligt din företagsimage i tjänsten. Lås varumärkeselement och tillåt redigering av endast vissa innehåll.

Skalning

Tack vare de talrika egenskaperna hos beställningskanalen My Grano får du tjänsten i precis den skala du behöver. Antalet produkter eller användare är obegränsat.

Effektivare beställningsprocesser

Tjänsten erbjuder företaget en effektiv process för beställning och hantering av produkter och material. Den skräddarsydda processen garanterar snabba, felfria och enkla beställningar.

Allt över en disk

Beställ allt marknadsföringsmaterial i samma tjänst och med samma metod. Du kan ladda upp företagets trycksaker, lagerprodukter och elektroniska marknadsföringsmaterial i tjänsten. När du kombinerar tjänsten med Granos övriga omfattande serviceutbud behöver du endast göra beställningen.

Skräddarsydd tjänst efter företagsimage

Tjänsten skräddarsys efter beställarens företagsimage.

Enkel hantering av användare och grupper

Tack vare användarhanteringen kan serviceutbudet och innehåll specificeras för enskilda användare och grupper.

Skapa och redigera innehåll med editorn

Editorn gör det möjligt för användaren att själv designa och redigera produktmallarna i tjänsten. Därmed är marknadsföringsavdelningen inte längre ensam ansvarig för redigering och olika versioner av företagets marknadsföringsmaterial. Det går att begränsa vilka egenskaper som kan redigeras för en enhetlig image.

Egenskaper

Beställning

 • Individuella leverans- och beställningssätt
 • Beställningshistorik och upprepade beställningar
 • Användar- och gruppspecifika adressböcker

Personifiering

 • Öppen webbutik eller stängd beställningskanal
 • Språkversioner: finska, svenska och engelska
 • Användargränssnitt enligt företagets image
 • Personifierade innehåll

Skapa och redigera innehåll

 • Webbaserad produkteditor
 • Redigering av layout; färger, bilder och texter
 • Bygger på InDesign-ombrytningsmallar

Användarhantering

 • Enkelt att registrera nya användare i tjänsten
 • Självregistrering
 • Skapa användargrupper och hantera rättigheter och produktvyer

Godkännandeprocesser

 • Godkännande av beställningarnas innehåll
 • Kommentering och godkännande av produktlayout

Integration

 • Tjänsten kan integreras i företagets användarhantering
 • Integrationer till upphandlingssystem
 • Öppna gränssnitt

Vi upplevde att det är lätt att hantera helheter med My Grano. De som behöver visitkort kan själva beställa dem till sina teammedlemmar.

Linda Tierala
CapMan

Även dessa företag anlitar My Grano

Kontakta din egen kontaktperson Grano eller vår kundservice 029 1800 400

(vardagar 8.00–16.15) 0,088 €/min + lna